Chennai Express Hindi full movie HD | Shah Rukh Khan | Deepika Padukone

Rating: 6/10 Director: Rohit Shetty Writer: K. Subhash Stars:Deepika Padukone as Meenalochni “Meenamma” Azhagusundaram Shah Rukh Khan as Rahul Mithaiwala Nikitin Dheer as Tangaballi (Meenamma’s fianc√®) Sathyaraj as Durgeshwara “Durgesh” Azhagusundaram (Meenamma’s father) Mukesh Tiwari as Inspector Shamsher Kamini Kaushal as Neetu Bhishambhar Mithaiwala (Rahul’s grandmother) Puvisha Manoharan as Radhika “Radha” Azhagusundaram (Meenamma’s cousin) Lekh […]